ร้านอาหารและคาเฟ่ Restaurants & Cafe


กลางป่า-Homemade

ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพาะเห็ด เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่

เราจึงได้นำวัตถุดิบต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ไข่ไก่ออร์แกนิค มาสืบสานรังสรรค์

อาหารตำหรับพื้นบ้านสูตรโบราณ ที่ส่งต่อทอดกันมาในครอบครัว นำมาประยุกต์ใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง

รสชาติอันแสนอร่อยนี้ในแบบ " กลางป่า-Homemade "


Visitors: 129,182