ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น คนตัวจิ๋ว จาก กิ่งไม้
ปฎิทิน จาก ฝักหางนกยูง , บ้านต้นไม้ จาก ตะเกียบ
สวนกระถาง จาก กระถางดินเผาที่แตก

Visitors: 129,180